ส่วนคอนเซปต์ (concept part)

SEO Marketing

 1. keyword หลัก 1 key
 2. ให้ชื่อ page และ ชื่อ video
 3. แนวการตั้งชื่อรูป : ให้ 4-6  keyword แล้วไปใส่วนในรูปที่มีทั้งหมด

Position Marketing

 1. กำหนด 3 uniques ตามการวิเคราะห์ตลาด คู่แข่ง และรุ่นสินค้าที่ชนกันอยู่
 2. ชื่อสินค้า ชื่อรุ่นสินค้า
 3. การตั้งราคา
 4. แนวทางการทำภาพและวีดีโอ

ส่วนเนื้อหา (Content part )

 1. Marketing part (ส่วนบน) บอกจุดขาย และ marketing mix ทั้งหมดให้เห็นด้านบน (ตัวอย่าง SC-2 )
  1. ราคา
  2. banner 2-3 อัน
   1. 3 uniques
   2. แสดงให้สินค้าเด่นมากๆ
  3. video = review + reference (ถ้ามี)
  4. รูป reference ลูกค้าที่แจ่มๆ (ถ้ามี)
 2. รายละเอียดสินค้า (product specification)
  1. รูปสินค้าส่วนต่างๆ
  2. สเปคสินค้า ส่วนต่างๆ
  3. วีดีโอประกอบสินค้า