ห่วงบาส รุ่น 1504 Hoop

ราคา 1,690 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ห่วงบาสขนาดมาตรฐาน เป็นห่วงที่ใช้กับสินค้าแป้นบาสของเราในรุ่น 1504 ทั้ง SD-1504 และ BG-1504 ซึ่งเป็นห่วงรุ่นกลางของเรานั่นเอง มีความแข็งแรง และขนาดได้มาตรฐาน สามารถนำไปใช้กับแป้นเดิม หรือยึดติดกับผนังก็ได้

ห่วงที่ติดตั้งไว้กับแป้นบาสตั้งพื้นรุ่น SD-1504

ห่วงที่ติดตั้งไว้กับแป้นบาสติดผนังรุ่น BG-1504

ขอบห่วงแข็งแรง

รูปห่วงบาสรุ่น 1504 ก่อนติดตั้ง


ห่วงบาสได้มาตรฐาน
  • ตามมาตรฐานห่วงบาสเก็ตบอล จะต้องเป็นเหล็กกลม แข็งแรง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวัดจากขอบด้านใน ไม่ต่ำไปกว่า 45 cm. และไม่มากไปกว่า 45.9 cm.
  • ห่วงบาสต้องทาด้วยสีดำ ไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตรแต่ไม่มากไปกว่า 20 มิลลิเมตร
  • ห่วงบาส ต้องมีตาข่ายติดกับห่วง 12 จุดและช่องว่างระหว่างห่วงกับเชือก
  • ขอบบนสุดของห่วง แต่ละด้าน จะต้องอยู่ในตําแหน่ง ตามแนวนอน สูง 3.05 เมตร จากพื้นสนามกระดาน หลังจะต้องมีความสูงเท่ากันทั้ง 2 ด้าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / ขอใบเสนอราคา