แป้นบาสขนาดใหญ่แบบตั้งพื้น รุ่น : D225 แป้นอลูมิเนียม รับแรงกระแทกได้ดี มีล้อเลื่อน

Description


แป้นบาสขนาดใหญ่แบบใช้ในการแข่ง FTBSBS104A 1

แป้นบาสขนาดใหญ่แบบใช้ในการแข่ง FTBSBS104A 2

แป้นบาสขนาดใหญ่แบบใช้ในการแข่ง FTBSBS104A 3

แป้นบาสขนาดใหญ่แบบใช้ในการแข่ง FTBSBS104A 4

แป้นบาสขนาดใหญ่แบบใช้ในการแข่ง FTBSBS104A 5

แป้นบาสขนาดใหญ่แบบใช้ในการแข่ง FTBSBS104A 6

แป้นบาสขนาดใหญ่แบบใช้ในการแข่ง FTBSBS104A 8

แป้นบาสขนาดใหญ่แบบใช้ในการแข่ง FTBSBS104A 9


สาธิตการปรับระดับ แป้นบาส รุ่น D225